Menjadikan PDF Lebih Baik Bersama-sama!

Tukarkan, pisahkan, gabungkan, mampatkan sebarang fail PDF kepadanya dan daripadanya.

Penukar PDF

Tukarkan fail Word, PowerPoint dan Excel kepada dan daripada PDF.

Word kepada PDF

Jadikan fail DOC dan DOCX mudah dibaca dengan menukarkannya kepada PDF.

Excel kepada PDF

Jadikan lembaran EXCEL mudah dibaca dengan menukarkannya kepada PDF.

PPT kepadake PDF

Jadikan slaid persembahan PPT dan PPTX mudah dilihat dengan menukarkannya kepada PDF

JPG kepada PDF

Tukarkan imej JPG kepada PDF dalam beberapa saat. Melaraskan orientasi dan margin dengan mudah.

HTML kepada PDF

Tukarkan fail PDF anda kepada dokumen DOCX yang boleh disunting dengan mudah. OCR (pengecaman aksara optik) disokong untuk penukaran.

PDF kepada Word

Tukarkan PDF fail anda dengan mudah kepada dokumen DOCX yang mudah disunting. Dokumen WORD yang ditukarkan adalah hampir 100% tepat.

PDF kepada Excel

Tarik data terus daripada PDF ke dalam lembaran Excel dalam masa yang singkat.

PDF kepada PPT

Ubah fail PDF anda menjadi slaid persembahan PPT dan PPTX yang mudah disunting.

PDF kepada JPG

Tukarkan setiap halaman PDF kepada JPG atau ekstrak semua imej yang ada dalam sebuah PDF.

PDF kepada PNG

Tukarkan setiap halaman PDF kepada PNG atau ekstrak semua imej yang ada dalam sebuah PDF.

PDF kepada PDF/A

Mahu menghasilkan semula PDF dengan cara yang sama? Tukarkannya kepada PDF/A bersama kami.

Gabungkan PDF

Gabungkan fail-fail PDF dalam sebarang susunan yang anda inginkan dengan penggabung PDF kami.

Pisahkan PDF

Pisahkan halaman PDF atau pisahkan fail PDF kepada satu fail setiap halaman.

Putarkan PDF

Putarkan PDF anda mengikut cara yang anda perlukan. Anda boleh juga memutarkan beberapa PDF serentak!

Padam Halaman PDF

Hapuskan halaman yang tidak diperlukan daripada PDF anda.

Mampatkan PDF

Kurangkan saiz fail PDF anda dalam talian. Dengan opsyen untuk memilih tahap pemampatan anda.

Membaiki PDF

Memperbaiki PDF yang rosak dan memulihkan data daripada PDF yang rosak. Baiki fail PDF dengan perkakas Pembaikan kami.

Baru!

Edit PDF

Tambah teks, bentuk, imej dan anotasi tangan bebas kepada PDF anda.

Pembaca PDF

Lihat PDF anda dalam talian.

Kongsi Dokumen

Kongsi dokumen anda melalui e-mel atau pautan.

Halaman Nombor

Tambah bilangan halaman dalam PDF anda dengan mudah.

Tambah tera air

Tampal imej atau teks ke atas PDF anda dalam beberapa saat. Pilih tipografi, ketelusan dan kedudukan.

Baru!

eTandatangan PDF

Cipta tandatangan anda, tandatangan PDF anda dan minta orang lain untuk tandatangan.

Lindungi PDF

Lindungi fail PDF dengan kata laluan. Enkrip dokumen PDF untuk mencegah akses tanpa kebenaran.

Buka Kunci PDF

Dapatkan kata laluan, enkripsi dihapuskan daripada PDF anda.