Làm cho PDF tuyệt vời trở lại!

Chuyển đổi, tách, ghép, nén các tệp PDF và từ loại tệp khác sang PDF.

Chuyển đổi PDF

Chuyển đổi các tệp Word, PowerPoint và Excel sang PDF và từ PDF sang Word, PowerPoint và Excel.

Word sang PDF

Giúp đọc dễ dàng các tệp DOC và DOCX bằng cách chuyển đổi chúng sang PDF.

Excel sang PDF

Giúp đọc dễ dàng bảng tính EXCEL bằng cách chuyển đổi chúng sang PDF.

PPT sang PDF

Giúp xem dễ dàng các trình chiếu PPT và PPTX bằng cách chuyển đổi chúng sang PDF.

JPG sang PDF

Chuyển đổi hình ảnh JPG sang PDF trong vài giây. Dễ dàng điều chỉnh hướng giấy và lề.

HTML sang PDF

Chuyển đổi các trang web HTML sang PDF. Sao chép và dán URL của trang bạn muốn và chuyển đổi trang đó thành PDF với một cú nhấp chuột.

PDF sang Word

Dễ dàng chuyển đổi các tệp PDF của bạn thành các tài liệu DOCX đê dễ chỉnh sửa. Chuyển đổi sang tài liệu WORD gần như chính xác 100%.

PDF sang Excel

Kéo dữ liệu trực tiếp từ các tệp PDF sang bảng tính Excel chỉ trong vài giây.

PDF sang PPT

Biến các tệp PDF của bạn thành các trình chiếu PPT và PPTX để có thể dễ dàng chỉnh sửa.

PDF sang JPG

Chuyển đổi từng trang PDF thành JPG hoặc trích xuất tất cả hình ảnh thành một tệp PDF.

PDF sang PNG

Chuyển đổi từng trang PDF thành PNG hoặc trích xuất tất cả hình ảnh thành một tệp PDF.

PDF sang PDF/A

Bạn muốn tái tạo tệp PDF của mình giống hệt như vậy? Hãy chuyển đổi nó sang PDF/A bằng công cụ của chúng tôi.

Ghép PDF

Ghép các tệp PDF theo bất kỳ thứ tự mong muốn nào với công cụ ghép tệp PDF của chúng tôi.

Cắt PDF

Tách các trang PDF hoặc chia tệp PDF thành mỗi trang là một tệp duy nhất.

Xoay PDF

Xoay các tệp PDF của bạn theo cách bạn cần. Bạn thậm chí có thể xoay nhiều tệp PDF cùng một lúc!

Xóa các trang PDF

Xóa các trang không cần thiết khỏi tệp PDF của bạn.

Giảm dung lượng PDF

Giảm kích thước tệp PDF trực tuyến của bạn. Có một tùy chọn để bạn chọn mức độ nén tệp.

Sửa tệp PDF

Khôi phục tệp PDF bị hỏng và khôi phục dữ liệu từ tệp PDF bị hỏng. Sửa các tệp PDF bằng Công cụ Khôi phục của chúng tôi.

Mới!

Chỉnh sửa PDF

Thêm văn bản, hình dạng, hình ảnh và chú thích thủ công vào tệp PDF của bạn.

Trình đọc PDF

Xem trước tệp PDF của bạn trực tuyến.

Chia sẻ Tài liệu

Chia sẻ tài liệu của bạn qua email hoặc liên kết.

Số trang

Thêm số trang vào tệp PDF của bạn một cách dễ dàng.

Thêm dấu bản quyền

Dán hình ảnh hoặc văn bản lên tệp PDF của bạn trong vài giây. Chọn kiểu chữ, độ trong suốt và vị trí.

Mới!

Ký tên PDF

Tạo chữ ký của bạn, ký vào tệp PDF của bạn và yêu cầu mọi người ký.

Bảo vệ PDF

Bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu. Mã hóa tài liệu PDF để ngăn ngừa truy cập trái phép.

Mở khóa PDF

Lấy mật khẩu, xóa mã hóa khỏi tệp PDF của bạn.