Κάνοντας μαζί το PDF καλύτερο !

Μετατρέψτε, διαχωρίστε ,συχγωνεύστε, συμπιέστε οποιαδήποτε αρχεία PDF σε και απο.

Μετατροπέας PDF

Μετατρέψτε αρχεία Word, PowerPoint και Excel σε και από PDF.

WORD σε PDF

Κάντε τα αρχεία DOC και DOCX ευανάγνωστα μετατρέποντάς τα σε PDF.

EXCEL σε PDF

Κάντε το υπολογιστικό φύλλο EXCEL ευανάγνωστο μετατρέποντάς τα σε PDF.

PPT σε PDF

Κάντε τις προβολές διαφανειών PPT και PPTX εύκολα, μετατρέποντάς τις σε PDF.

JPG σε PDF

Μετατρέψτε εικόνες JPG σε PDF σε δευτερόλεπτα. Ρυθμίστε εύκολα τον προσανατολισμό και τα περιθώρια.

HTML σε PDF

Μετατρέψτε ιστοσελίδες HTML σε PDF. Αντιγράψτε και επικολλήστε τη διεύθυνση URL της σελίδας που θέλετε και μετατρέψτε τη σε PDF με ένα κλικ.

PDF σε WORD

Μετατρέψτε εύκολα τα αρχεία PDF σας σε επεξεργάσιμα έγγραφα DOCX. Το OCR (οπτική αναγνώριση χαρακτήρων) υποστηρίζεται για μετατροπές.

PDF σε EXCEL

Τραβήξτε δεδομένα απευθείας από τα PDF σε υπολογιστικά φύλλα του Excel σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα.

PDF σε PPT

Μετατρέψτε τα αρχεία PDF σας εύκολο για να επεξεργάζεστε τις παρουσιάσεις PPT και PPTX.

PDF σε JPG

Μετατρέψτε κάθε σελίδα PDF σε JPG ή εξάγετε όλες τις εικόνες που περιέχονται σε ένα PDF.

PDF σε PNG

Μετατρέψτε κάθε σελίδα PDF σε PNG ή εξάγετε όλες τις εικόνες που περιέχονται σε ένα PDF.

PDF σε PDF/A

Θέλετε να αναπαράξετε το PDF σας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο; Μετατρέψτε το σε PDF / A με εμάς.

Συγχώνευση PDF

Συνδυάστε αρχεία PDF με οποιαδήποτε επιθυμητή σειρά με τη συγχώνευση PDF.

Διαχωρισμός PDF

Διαχωρίστε τις σελίδες PDF ή χωρίστε το αρχείο PDF σε ένα μόνο αρχείο ανά σελίδα.

Περιστροφή PDF

Περιστρέψτε τα PDF σας με τον τρόπο που τα χρειάζεστε. Μπορείτε ακόμη και να περιστρέψετε πολλά PDF ταυτόχρονα!

Διαγραφή Σελίδων

Αφαιρέστε σελίδες που δεν χρειάζονται από το PDF σας.

Συμπίεση PDF

Μειώστε το μέγεθος αρχείου του PDF σας στο διαδίκτυο. Με μια επιλογή για να επιλέξετε το επίπεδο συμπίεσης σας.

Επιδιόρθωση PDF

Επιδιορθώστε ένα κατεστραμμένο PDF και ανακτήστε δεδομένα από κατεστραμμένο PDF. Διορθώστε αρχεία PDF με το δικό μας εργαλείο Επιδιόρθωσης.

Νέο!

Επεξεργασία PDF

Προσθέστε κείμενο, σχήματα, εικόνες και ελεύθερους σχολιασμούς στο PDF σας.

Νέο!

Αναγνώστης PDF

Κάντε προεπισκόπηση του PDF σας στο διαδίκτυο.

Κοινή χρήση Aρχείου

Μοιραστείτε το έγγραφό σας μέσω email ή συνδέσμου.

Αριθμός Σελίδων

Προσθέστε εύκολα αριθμούς σελίδων στο PDF σας.

Προσθήκη Υδατογραφήματος

Τοποθετήστε σφραγίδα σε μια εικόνα ή ένα κείμενο πάνω από το PDF σας σε δευτερόλεπτα. Επιλέξτε την τυπογραφία, τη διαφάνεια και τη θέση.

Νέο!

Ψηφιακή Υπογραφή/eSign PDF

Δημιουργήστε την υπογραφή σας, υπογράψτε το PDF σας και ζητήστε από τους άλλους να υπογράψουν.

Προστασία PDF

Προστατέψτε αρχεία PDF με κωδικό πρόσβασης. Κωδικοποιήστε έγγραφα PDF για αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Ξεκλείδωμα PDF

Λάβετε κωδικό πρόσβασης, η κρυπτογράφηση αφαιρέθηκε από το PDF σας.