นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว of https://pdfbear.com

แอปพลิเคชันนี้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนจากผู้ใช้

เจ้าของและผู้ควบคุมข้อมูล

MEGACLOUD LIMITED, 12A2 Fuk On Factory Building, 1123 Canton Road, Mong Kok, Hong Kong

อีเมลติดต่อเจ้าของ: info@pdfbear.com

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม

Among the types of Personal Data that this Application collects, by itself or through third parties, there are: Cookies; Usage Data; first name; email address; password; company name; VAT Number; country.Complete details on each type of Personal Data collected are provided in the dedicated sections of this privacy policy or by specific explanation texts displayed prior to the Data collection.

Personal Data may be freely provided by the User, or, in case of Usage Data, collected automatically when using this Application. Unless specified otherwise, all Data requested by this Application is mandatory and failure to provide this Data may make it impossible for this Application to provide its services. In cases where this Application specifically states that some Data is not mandatory, Users are free not to communicate this Data without consequences to the availability or the functioning of the Service.

Users who are uncertain about which Personal Data is mandatory are welcome to contact the Owner.

Any use of Cookies – or of other tracking tools – by this Application or by the owners of third-party services used by this Application serves the purpose of providing the Service required by the User, in addition to any other purposes described in the present document and in the Cookie Policy, if available.

Users are responsible for any third-party Personal Data obtained,published or shared through this Application and confirm that they have the third party's consent to provide the Data to the Owner.

Mode and place of processing the Data

Methods of processing

The Owner takes appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification, or unauthorized destruction of the Data.

The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following organizational procedures and modes strictly related to the purposes indicated. In addition to the Owner, in some cases, the Data may be accessible to certain types of persons in charge, involved with the operation of this Application (administration, sales, marketing, legal, system administration) or external parties (such as third-party technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communications agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these parties may be requested from the Owner at any time.

Legal basis of processing

The Owner may process Personal Data relating to Users if one of the following applies:

  • Users have given their consent for one or more specific purposes. Note: Under some legislations the Owner may be allowed to process Personal Data until the User objects to such processing ("opt-out"), without having to rely on consent or any other of the following legal bases. This, however, does not apply, whenever the processing of Personal Data is subject to European data protection law;
  • provision of Data is necessary for the performance of an agreement with the User and/or for any pre-contractual obligations thereof;
  • processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the Owner is subject;
  • processing is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Owner;
  • processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner or by a third party.

In any case, the Owner will gladly help to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Data is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract.

Place

The Data is processed at the Owner's operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located.

Depending on the User's location, data transfers may involve transferring the User's Data to a country other than their own. To find out more about the place of processing of such transferred Data, Users can check the section containing details about the processing of Personal Data.

Users are also entitled to learn about the legal basis of Data transfers to a country outside the European Union or to any international organization governed by public international law or set up by two or more countries, such as the UN, and about the security measures taken by the Owner to safeguard their Data.

If any such transfer takes place, Users can find out more by checking the relevant sections of this document or inquire with the Owner using the information provided in the contact section.

We will use the collected Personal Data for the following services

1. Advertising

This type of services allows User Data to be utilized for advertising communication purposes displayed in the form of banners and other advertisements on this Application, possibly based on User interests.

This does not mean that all Personal Data are used for this purpose. Information and conditions of use are shown below.

Some of the services listed below may use Cookies to identify Users or they may use the behavioral retargeting technique, i.e. displaying ads tailored to the User’s interests and behavior, including those detected outside this Application. For more information, please check the privacy policies of the relevant services.

2. Handling payments

Payment processing services enable this Application to process payments by credit card, bank transfer or other means. To ensure greater security, this Application shares only the information necessary to execute the transaction with the financial intermediaries handling the transaction.

Some of these services may also enable the sending of timed messages to the User, such as emails containing invoices or notifications concerning the payment.

PayPal (PayPal Inc.)

PayPal is a payment service provided by PayPal Inc., which allows Users to make online payments using their PayPal credentials.

Personal Data collected: various types of Data as specified in the privacy policy of the service.

Stripe (Stripe Inc)

Stripe is a payment service provided by Stripe Inc.

Personal Data collected: various types of Data as specified in the privacy policy of the service.

3. Interaction with external social networks and platforms

This type of service allows interaction with social networks or other external platforms directly from the pages of this Application.

The interaction and information obtained through this Application are always subject to the User’s privacy settings for each social network.

This type of service might still collect traffic data for the pages where the service is installed, even when Users do not use it.

It is recommended to log out from the respective services in order to make sure that the processed data on this Application isn’t being connected back to the User’s profile.

4. Managing contacts and sending messages

This type of services makes it possible to manage a database of email contacts, phone contacts or any other contact information to communicate with the User.

These services may also collect data concerning the date and time when the message was viewed by the User, as well as when the User interacted with it, such as by clicking on links included in the message.

5. Uploaded files to PDFBEAR

Uploaded files on PDFBEAR are deleted from our servers one hour after processed. Exception to this is made for PRO users, whether trialed, paying or paid, as files are stored in their File Manager.

Consideration of personal information

In order to become registered user, we need to collect certain information about you. The personal information we may collect about you includes, but is not limited to, your mobile number, your email address and your name. In the event that we may be required to collect additional or additional information about you in order to provide you with our products, services, we will make sure that we obtain your consent and notify you accordingly.

Collection of personal information

We collect personal information through many channels, including:

Directly from you, including but not limited to:

  • When you enter the required information on our websites.
  • When you participate in various promotions and surveys

We collect your personal information mainly to supply you with our products and services, for example, the PDFBEAR service and thereafter for:

  • Billing and account management;
  • Customer Service and Assistance;

We provide further information on our promotions, products, services offered by us and our partners;

  • Or if required by law.

The Owner may be allowed to retain Personal Data for a longer period whenever the User has given consent to such processing, as long as such consent is not withdrawn.

Furthermore, the Owner may be obliged to retain Personal Data for a longer period whenever required to do so for the performance of a legal obligation or upon order of an authority.

Once the retention period expires, Personal Data shall be deleted. Therefore, the right to access, the right to erasure, the right to rectification and the right to data portability cannot be enforced after expiration of the retention period.

Retention time

Personal Data shall be processed and stored for as long as required by the purpose they have been collected for.