LinuxBios

Trong Quý 2 năm 2020, chúng tôi đã hợp nhất PDFBEAR với Linuxbios.org. Những người bạn của chúng tôi tại Linuxbios mang theo rất nhiều chuyên môn và kiến ​​thức trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm cả SaaS (Dịch vụ dạng Giải pháp, Service-as-a-Solution) đối với việc chuyển đổi PDF.

Sau khi hợp nhất, các bạn có thể xem một số nội dung liên quan của Linuxbios.org trên PDFBEAR.com và được lập danh mục như bên dưới.

Giới thiệu về Linuxbios.org

LinuxBios đã tồn tại gần hai thập kỷ. Họ đã cung cấp cho những người dùng cuối trong lĩnh vực Công nghệ thông tin các hướng dẫn sử dụng, dịch vụ và công cụ để giúp người dùng phổ thông thao tác dễ dàng hơn.

Một số công cụ hữu ích này có liên quan đến các dịch vụ PDF:

Ghép tệp PDF - Một công cụ hữu ích để ghép hoặc kết hợp các tài liệu PDF.

PDF sang Word - Một công cụ biến tài liệu PDF thành một tệp có thể đọc và chỉnh sửa được.

Word sang PDF - Một công cụ biến tài liệu Word thành tệp PDF có thể chỉnh sửa.

PDF sang JPG - Một công cụ biến tệp PDF thành hình ảnh, hoặc trích xuất hình ảnh trực tiếp từ tệp PDF.

JPG sang PDF - Một công cụ biến hình ảnh thành PDF. Các bạn có thể sử dụng với một trong các định dạng JPG, BMP, TIFF hoặc GIF.

Nén tệp PDF - Một công cụ quan trọng giúp giảm kích thước tệp PDF mà không ảnh hưởng đến chất lượng và tính toàn vẹn của tài liệu.

Xoay tệp PDF - Xoay tài liệu PDF của bạn bằng công cụ này.

Hợp tác với LinuxBios

Tại PDFBEAR.com, chúng tôi tự hào hợp tác với LinuxBios. Họ có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm với các dịch vụ và công cụ dành cho Linux và PDF sẽ mang lại lợi ích cho chúng tôi trong việc phát triển công nghệ cần thiết để phục vụ người dùng cuối. Các chuyên gia của họ sẽ mang lại sức sống mới cho đội ngũ và trang web của chúng tôi.